nauka to moja pasja

Kongresy, konferencje i sympozja naukowe:

 1. Udział w I Ogólnopolskim Kongresie Politologii, który odbył się 22-24 września 2009 roku w Warszawie. Kongres organizowany był przez: Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
 2. Udział w X. europejskiej konferencji, która odbyła się 4-5 lutego 2010 roku w Słubicach nt. „Europa XXI Wieku,  Nowe Państwa Członkowskie UE Bilans Doświadczeń i Najważniejsze Wyzwania”. Konferencja była organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – referat nt. Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej;
 3. Udział w międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się 10-11 maja 2010 roku w Warszawie nt. „Polska Prezydencja w Unii Europejskiej” organizowaną przez Katedrę Europeistyki UW, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych;
 4. Udział w XI. europejskiej konferencji, która odbyła się 3-4 lutego 2011 roku w Słubicach nt. „Europa XXI Wieku, Integracja w dobie kryzysu”. Konferencja była organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – referat nt. Grupy biznesu wobec strategii Europa 2020;
 5. Udział w Forum, który odbył się 23 marca 2011 roku w Warszawie nt.  „Pro100 do Prezydencji. Forum” organizowany wspólnie przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Katedrę Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
 6. Udział w „II Ogólnopolskich Warsztatach Metodologicznych z Europeistyki dla Habilitantów i Doktorantów”, które odbyły się w dniach 19-20 kwietnia 2011 roku w Szczecinie. Warsztaty były organizowane przez Instytut Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego - referat nt. Rola organizacji biznesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej;
 7. Udział w seminarium naukowym, które odbyło się 20 czerwca 2011 roku w Warszawie nt. ,,Modernizacja Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy” organizowaną przez Katedrę Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
 8. Udział w seminarium naukowym, które odbyło się 19 grudnia 2011 roku nt. „Unia Europejska - Quo Vadis” organizowaną w Warszawie przez Katedrę Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego;
 9. Udział w XII. europejskiej konferencji, która odbyła się 2-3 lutego 2012 roku w Słubicach nt. „Europa XXI Wieku,  Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Diagnozy, rozwiązania i scenariusze na przyszłość” Konferencja była organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – referat nt. Grupy biznesu wobec kryzysu w Unii Europejskiej;
 10. Udział w „III Ogólnopolskich Europeistycznych Warsztatach Metodologicznych dla Doktorantów i Habilitantów”, które odbyły się w dniach 11-12 kwietnia 2012 r w Warszawie. Warsztaty były organizowane przez Instytut Politologii UKSW - referat nt. Analiza grup biznesu sektora bankowego  w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej;
 11. Udział w konferencji "The Lisbon Treaty: a new EU architecture, new EU procedures and new balance of power", która odbyła się 4 kwietnia 2012 roku w Warszawie Konferencja organizowana była przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej;
 12. Udział w konferencji dotyczącej nowych ram regulacyjnych funkcjonowania rynku finansowego w Unii Europejskiej, która odbyła się w dniach 19 czerwca 2012 roju w Warszawie. Konferencja była organizowana przez Katedrę Prawa Europejskiego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH;
 13. Udział w XXII Światowym Kongresie Nauk Politycznych (The XXIInd World Congress of Political Science), który odbył się w Madrycie w dniach 08-12 lipca 2012 roku. Kongres organizowany był przez International Political Science Association (IPSA);
 14. Udział w II Ogólnopolskim Kongresie Politologii, który odbył się w dniach 19-21 września 2012 roku w Poznaniu. Kongres organizowany był przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – referat nt. Dialog a Europejska Polityka Spójności w perspektywie 2014-2020.
 15. Udział w konferencji Kryzys 2008+ Follow up – Przebudowa MSG?, która odbyła się w dniach 19 listopada 2012 roku w Warszawie. Konferencja była organizowana przez Katedrę Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH – uczestnictwo gości zagranicznych;
 16. Udział w XIII. europejskiej konferencji, która odbyła się 7-8 lutego 2013 roku w Słubicach nt. „Europa i Unia Europejska wobec kryzysu diagnozy, rozwiązania i scenariusze na przyszłość” Konferencja była organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – referat nt. Znaczenie grup interesu w warunkach kryzysu gospodarczego;
 17. Udział w konferencji, która odbyła się 28 lutego 2013 roku w Warszawie pt. „Odnawialne Źródła Energii w Polsce” Konferencja była organizowana przez Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Instytut Nauk Politycznych UW;
 18. Udział w konferencji, która odbyła się 25 marca 2013 roku w Warszawie nt. „Konferencja naukowa Interdyscyplinarność Studiów Europejskich” Konferencja była organizowana przez Zakład Metodologii Studiów Europejskich, Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Badań nad Integracją Europejską, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zakład Stosunków Międzynarodowych i Europeistyki im. Jeana Monneta, Instytut Politologii i Europeistyki, Uniwersytet Szczeciński, Katedrę Prawa Europejskiego - Szkoła Głowna Handlowa;
 19. Udział w „IV Ogólnopolskich Europeistycznych Warsztatach Metodologicznych dla Doktorantów i Habilitantów”, które odbyły się w dniach 24-25 października 2013 r. w Warszawie. Warsztaty były organizowane przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego - referat nt. Metodologia i funkcjonowanie grup interesu w Unii Europejskiej;
 20. Udział w ogólnopolskim seminarium naukowym pt. "Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej" – inicjatywy realizowanej w ramach cyklu „10 seminariów na 10-lecie członkostwa Polski w UE”, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2014 r. Seminarium było zorganizowane przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedrę Prawa Europejskiego SGH – certyfikat za organizację;
 21. Udział w XIV międzynarodowej konferencji, która odbyła się 6-7 lutego 2014 roku w Słubicach nt. „Polska, Europa i Świat 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej z roku 2004. Diagnozy i scenariusze na przyszłość” Konferencja była organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – referat nt. 10 lecie działalności polskich grup interesu w Unii Europejskiej;
 22. Udział w Kongresie Polski Cyfrowej Polska „Polska Cyfrowa Równych Szans”, który odbył się w Warszawie w dniach 16-17 maja 2014 r. Kongres był organizowany wspólnie z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
 23. Udział w XXIII Światowym Kongresie Nauk Politycznych (The XXIIIrd World Congress of Political Science), który odbył się w Montrealu w dniach 19-24 lipca 2014 roku. Kongres zorganizowany był przez International Political Science Association (IPSA) – referat nt. Representation of Polish Business groups in the institutional system of the European Union;
 24. Udział w I Ogólnopolskim Kongresie Europeistyki „Polska w procesie integracji europejskiej – dekada doświadczeń” ”, który odbył się w Warszawie w dniach 18-20 września 2014 r. Kongres był zorganizowany przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – wygłoszone 2 referaty nt. „Ekonomiczne grupy interesu w wielopoziomowym systemie politycznym Unii Europejskiej” oraz „Polskie interesy a agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne”;
 25. Udział w debacie „Z euro czy bez euro: aktualne i przyszłe wyzwania przed członkami UE poza strefą euro”, która odbyła się 4 listopada 2014 r. Debata była organizowana przez Forum Ruchu Europejskiego, Związek Banków Polskich i European Movement UK w Klubie Bankowca Związku Banków Polskich przy ul. Smolnej 6 w Warszawie;
 26. Udział w XV. europejskiej konferencji, która odbyła się 5-6 lutego 2015 roku w Słubicach nt. „Europa XXI Wieku,  Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu obecnych i przyszłych zagrożeń diagnozy i scenariusze na przyszłość” Konferencja była organizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – referat nt. „Wstąpienie Polski do strefy euro z punktu widzenia polskiego interesu”;
 27. Udział w 2nd International Conference on Public Policy, która odbyła się 1-4 lipca 2015 roku w Mediolanie. Konferencja była organizowana przez International Conference on Public Policy – referat nt. „Economic security and the Polish accession to the euro zone from the point of view of Polish interests”;
 28. Udział w III Kongresie Politologii, który odbył się 22-24 września 2015 roku w Krakowie nt. Odsłony Polityki. Kongres był organizowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Komitet Nauk Politycznych PAN – referat nt. „Lobbing jako instrumentu wpływu społeczeństwa obywatelskiego na legislację UE”;

Aktualności

III Kongres Politologi w Krakowie

Serdecznie zapraszam na III Kongres Politologii, który odbędzie się w dniach 22-24 września 2015 roku w...

Czytaj dalej »


International Conference on Public Policy

Serdecznie zapraszam na międzynarodową konferencję International Conference on Public Policy, która...

Czytaj dalej »


Konferencja „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce"

Serdecznie zapraszam na konferencję „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce – stan obecny i...

Czytaj dalej »


Skontaktuj się ze mną

tel: Tel. +48 22 552 02 34
e-mail: jaro...@jfc.edu.pl