nauka to moja pasja

Publikacje naukowe:

 1. Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, Przegląd Politologiczny nr 4/2010, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010 (Liczba punktów zgodnie z MNiSW cz. B lata 2007-2010 – 9);
 2. Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Słownik, Red. K.A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011 (współautor);
 3. Przedmiot i metodologia rozprawy doktorskiej pt. „Rola organizacji biznesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej” [w:] Przegląd Europejski 2(23) 2011, Wydawca: Katedra Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011 (Liczba punktów zgodnie z MNiSW cz. B lata 2007-2010  – 6);
 4. Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej [w:] Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej, Red. K.A. Wojtaszczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011;
 5. Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012;
 6. Rola organizacji biznesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej [w:] Metodologia studiów europejskich, red. S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin Warszawa 2012;
 7. Komisja Europejska vs grupy interesu [w:] Integracja europejska – ćwiczenia, red. K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012;
 8. Skarga UE przeciwko państwu [w:] Integracja europejska – ćwiczenia, red. K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012;
 9. Zasada subsydiarności w Unii Europejskiej [w:] Integracja europejska – ćwiczenia, red. K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012;
 10. System Polityczny Finlandii [w:] Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2013;
 11. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [w:] Teoretyczno – Metodologczny wymiar badań nad instytucjami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013;
 12. Analiza grup biznesu sektora bankowego w systemie instytucjonalnym w Unii Europejskiej [w:] Teorie i metody w studiach europejskich, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2013;
 13. The Electoral System in Poland [w:] Spain and Poland: Elections, Political Parties and Political Culture, red. J. Mª. Reniu Vilamala, M. Mizerska-Wrotkowska, HUYGENS Editorial, Barcelona 2013;
 14. Fundusze UE dla przedsiębiorców w ramach Europejskiej Polityki Spójności [w:] Przegląd Europejski 2(28) 2013, Wydawca: Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2013 (Liczba punktów zgodnie z MNiSW cz. B lata 2010-2012 – 6);
 15. Catherine Margaret Ashton – czerwona baronessa z Upholland [w:] Politycy Europejscy XXI wieku, red. J. Miecznikowska, Firma Wydawniczo – Handlowa MADO, Warszawa 2013;
 16. Fundusze Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy Europejskiej Polityki Spójności 2014-2020 [w:] Przegląd Europejski 4(30) 2013, Wydawca: Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2013 (Liczba punktów zgodnie z MNiSW cz. B lata 2010-2012 – 6);
 17. Polskie interesy a agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne [w:] Agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne w systemie instytucjonalnym w Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 (w druku);
 18. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [w:] Instytucje Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 (w druku);
 19. Hasła do słownika Polska w UE: BUSINESSEUROPE, Dialog społeczny w państwach członkowskich, Konsultacje społeczne, Formy wpływu polskich grup interesu, Funkcje polskich grup interesu, Kodeks postępowania lobbystów, Komisja Trójstronna ds. Społeczno – Gospodarczych, Krajowa Izba Gospodarcza, Modele reprezentacji grup interesu w UE, Polskie grupy nacisku, Polska grupa biznesu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (PKPP Lewiatan), Polska Organizacja Biznesu i Przedsiębiorczości (POBiP), Polska Organizacja Franczyzodawców (POF), Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji (POHiD), Polska Rada Biznesu (PRB), Polski Klub Biznesu (PKB), Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (Pracodawcy RP), Rzecznictwo interesów w UE (lobbing), red. K. A. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014 (w druku);
 20. Przezwyciężanie kryzysu poprzez poszerzanie zakresu przedmiotowego udziału grup biznesu w podejmowaniu i realizacji decyzji Unii Europejskiej [w:] Przegląd Europejski 0(00) 2014, Wydawca: Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2015 (Liczba punktów zgodnie z MNiSW cz. B lata 2010-2012 – 6) (w druku);
 21. Artykuł metodologiczny „Kryzysy” [w:] Przegląd Europejski 0(00) 2014, Wydawca: Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2014 (Liczba punktów zgodnie z MNiSW cz. B lata 2010-2012 – 6) (w druku); 2015
 22. Artykuł: Fundusze europejskie dla szkolnictwa wyższego (w druku) 2015
 23. Artykuł: Regulacja lobbingu w Unii Europejskiej (w druku) 2015
 24. Książka: Słownik lobbingu (w druku) 2015;
 25. Representation o polish business groups in the European Union (w druku) 2015;
 26. Bezpieczeństwo gospodarcze a wstąpienie Polski do strefy euro z punktu widzenia polskiego interesu [w:] ..., red. B. Jagusiak, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015.

Aktualności

III Kongres Politologi w Krakowie

Serdecznie zapraszam na III Kongres Politologii, który odbędzie się w dniach 22-24 września 2015 roku w...

Czytaj dalej »


International Conference on Public Policy

Serdecznie zapraszam na międzynarodową konferencję International Conference on Public Policy, która...

Czytaj dalej »


Konferencja „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce"

Serdecznie zapraszam na konferencję „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce – stan obecny i...

Czytaj dalej »


Skontaktuj się ze mną

tel: Tel. +48 22 552 02 34
e-mail: jaro...@jfc.edu.pl