nauka to moja pasja

Publikacje naukowe:

Publikacje zwarte

 1. J.F.Czub, A. Vetulani-Cęgiel (red.), Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018, 203 s. ISBN 978-83-8017-200-5.
 2. J.F.Czub, Hybrydowy model funkcjonowania grup interesu w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, 251 s. ISBN 978-83-7545-833-6.
 3. J.F.Czub, M. Witkowska, E. Kużelewska, R. Potorski, J. F. Czub, Elena V.Kucheryavaya, S. Dłuski, Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2017, 186 s. ISBN 978-83-8017-157-2.
 4. J.F.Czub, Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012, 262 s. ISBN 978-83-7561-147-2.

Artykuły, rozdziały i hasła w pracach zbiorowych

 1. J.F.Czub, autor haseł: Analiza PEST, Analiza SWOT, COREPER, Eksperci grupy interesu, Ekspertyza, Etyczne zasady lobbingu, Europejski Dialog Społeczny, Federacja, Formy i odmiany lobbingu, Grupa biznesu, Izba gospodarcza, Kawiarnia Mickey Mouse, Kodeks etyczny, Konfederacja, Modele lobbingu, Opinia grupy interesu, Procesowe instrumenty wpływu, Rada, Rada Dialogu Społecznego, Sieć kontaktów, Stowarzyszenie, Think-tank, Unia, Zasada członkostwa w grupach interesu, Związek, Europejska Federacja Stowarzyszeń Przemysłu Farmaceutycznego (EFPIA), Europejski Okrągły Stół Przemysłowców (ERT), Rada Europejskiego Przemysłu Chemicznego (CEFIC), w: J.F.Czub, A. Vetulani-Cęgiel (red.), Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018, 203 s.  (11,2 arkusza wydawniczego, w druku – wydanie 2018), ISBN 978-83-8017-200-5.
 2. J.F.Czub, Grupy interesu jako podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej [w:] Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej, M. Witkowska, E. Kużelewska, R. Potorski, J. F. Czub, Elena V.Kucheryavaya, S. Dłuski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2017, s. 89-113, ISBN 978-83-8017-157-2.
 3. J.F.Czub, Business groups and the Europe 2020 strategy – problem analysis. International Relations and Diplomacy, 5(1), New York 2017, 34-45, ISSN 2328-2134.
 4. J.F.Czub, Challenges of Business in Poland in Old and New EU Policy Fields: Analytical Approach. International Relations and Diplomacy, 4(7), New York 2016, 434-440, s. 434-440, ISSN 2328-2134.
 5. J.F.Czub, Representation of Polish Business Groups in the institutional system of the European Union. International Relations and Diplomacy, 4(3), New York 2016, 177-188, s. 177-188, ISSN 2328-2134.
 6. J.F.Czub, Bezpieczeństwo gospodarcze a wstąpienie Polski do strefy euro z punktu widzenia polskiego interesu [w:] B. Jagusiak (red.), Zagrożenia bezpieczeństwa państwa – geneza i charakter uwarunkowań, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015, s. 171-182, ISBN 978-83-7938-097-8.
 7. J.F.Czub, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [w:] K. A. Wojtaszczyk,  J. Wiśniewska-Grzelak, P. Stawarz, A. Biernacka-Rygiel (red.), Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej – wymiar teortyczno-metodologiczny, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2015, s. 243-266, ISBN 978-83-7545-615-8.
 8. J.F.Czub, Przezwyciężanie kryzysu poprzez poszerzanie zakresu przedmiotowego udziału grup biznesu w podejmowaniu i realizacji decyzji Unii Europejskiej [w:] Przegląd Europejski 2 (36) 2015, Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 11-24, ISSN 1641-2478.
 9. J.F.Czub, K.A.Wojtaszczyk, J.Nadolska, Artykuł metodologiczny „Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania” – wprowadzenie do problematyki badań [w:] Przegląd Europejski 3 (33) 2014, Wydawca: Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa 2014, s. 9-23, ISSN 1641-2478.
 10. J.F.Czub, Polskie interesy a agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne Unii Europejskiej [w:] Agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne w Unii Europejskiej, K. A. Wojtaszczyk, M. Witkowska (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, s. 169-191, ISBN 978-83-7545-631-8.
 11. J.F.Czub, Fundusze Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy Europejskiej Polityki Spójności 2014-2020 [w:] Przegląd Europejski 4(30) 2013, Wydawca: Instytut Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, s. 42-62, ISSN 1641-2478.
 12. J.F.Czub, Catherine Margaret Ashton – czerwona baronessa z Upholland [w:] J. Miecznikowska (red.), Politycy Europejscy XXI wieku, Firma Wydawniczo – Handlowa MADO, Warszawa 2013, s. 341- 363, ISBN 978-83-62942-15-2.
 13. J.F.Czub, Fundusze UE dla przedsiębiorców w ramach Europejskiej Polityki Spójności [w:] Przegląd Europejski 2(28) 2013, Wydawca: Instytut Europeistyki Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013, s. 57-71, ISSN 1641-2478.
 14. J.F.Czub, The Electoral System in Poland [w:] Spain and Poland: Elections, Political Parties and Political Culture, J. Mª. Reniu Vilamala, M. Mizerska-Wrotkowska (red.), HUYGENS Editorial, Barcelona 2013, s. 51-83, ISBN 978-84-15663-19-5.
 15. J.F.Czub, Analiza grup biznesu sektora bankowego w systemie instytucjonalnym w Unii Europejskiej [w:] A.Skolimowska (red.), Teorie i metody w studiach europejskich, Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2013, s. 90-107, ISBN 978-83-63592-09-7.
 16. J.F.Czub, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny [w:] K.A.Wojtaszczyk (red.), Teoretyczno – Metodologczny wymiar badań nad instytucjami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013, s. 189-211, ISBN 987-83-7545-449-9.
 17. J.F.Czub, M.Wodnicki,  System Polityczny Finlandii [w:] Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo LIBER, K. A. Wojtaszczyk, M. Poboży (red.), Warszawa 2013, s. 407-446, ISBN 978-83-7206-186-7.
 18. J.F.Czub, Zasada subsydiarności w Unii Europejskiej [w:] K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki (red.), Integracja europejska – ćwiczenia, , Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012, s. 119-129, ISBN 978-83-7561-170-0.
 19. J.F.Czub, Skarga UE przeciwko państwu [w:] K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki (red.), Integracja europejska – ćwiczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012, s. 87-118, ISBN 978-83-7561-170-0.
 20. J.F.Czub, Komisja Europejska vs grupy interesu [w:] K. A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki (red.), Integracja europejska – ćwiczenia, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012, s. 75-86, ISBN 978-83-7561-170-0.
 21. J.F.Czub, Rola organizacji biznesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej [w:] Metodologia studiów europejskich, S. Kaniewski, D. Kowalewska, M. Żurek, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego (red.), Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin - Warszawa 2012, s. 125-135 (z komentarzem Profesorskim: Prof. dr hab. Artur Nowak-Far, Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski) ISBN 83-923030-5-9.
 22. J.F.Czub, Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej [w:] Efektywność reprezentacji interesów Polski w Unii Europejskiej, K.A. Wojtaszczyk (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 71-124 ISBN 978-83-7545-322-5.
 23. J.F.Czub, autor haseł: Grupa ad hoc (s. 24), Grupa ekspercka (s. 24-25), Grupa konsultacyjna (s. 25), Grupa polityczna (s. 25), Grupa robocza (s. 26), Grupa zadaniowa (s. 26), Grupa stała (s. 26), Kalendarz Prezydencji (s. 32), Kalendarz polskiej Prezydencji (s. 31), Kolejność prezydencji (s. 34-36), Partnerzy Prezydencji (s. 57), Partnerzy polskiej prezydencji (s. 55-56), Patronat Prezydencji (s. 57-58), Patronat polskiej prezydencji (s. 57),  [w:] K.A. Wojtaszczyk (red.), Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011, s. 24-58, ISBN 978-83-7545-286-0.
 24. J.F.Czub, Przedmiot i metodologia rozprawy doktorskiej pt. „Rola organizacji biznesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej” [w:] Przegląd Europejski 2(23) 2011, Wydawca: Katedra Europeistyki, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011, s. 40-55, ISSN 1641-2478.
 25. J.F.Czub, Reprezentacja polskich grup biznesowych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej, Przegląd Politologiczny nr 4/2010, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, 135-147 ISSN 1426-8876.

Aktualności

III Kongres Politologi w Krakowie

Serdecznie zapraszam na III Kongres Politologii, który odbędzie się w dniach 22-24 września 2015 roku w...

Czytaj dalej »


International Conference on Public Policy

Serdecznie zapraszam na międzynarodową konferencję International Conference on Public Policy, która...

Czytaj dalej »


Konferencja „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce"

Serdecznie zapraszam na konferencję „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce – stan obecny i...

Czytaj dalej »


Skontaktuj się ze mną

tel: Tel. +48 22 552 02 34
e-mail: jaro...@jfc.edu.pl