nauka to moja pasja

Funkcje pełnione w Instytucie Europeistyki oraz na Uniwersytecie Warszawskim:

  • Pełnomocnik ds. USOS w zakresie obsługi systemu dla Instytutu Europeistyki UW (wprowadzanie oferty dydaktycznej IE do systemu oraz jego bieżąca obsługa w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015);
  • Pełnomocnik dyrektora ds. promocji w IE UW WDiNP w roku akademickim: 2014/2015;
  • Przygotowywanie wniosków Instytutu Europeistyki do NCN oraz w ramach funduszy europejskich (norweskich) do FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy);
  • Przygotowywanie programów studiów na rok akademicki 2013/2014 (studiów podyplomowych z zakresu energetyki oraz studiów I i II stopnia);
  • Przygotowywanie i założenie biura projektów funduszy europejskich w ramach Instytutu Europeistyki w roku akademickim 2013/2014. 
  • Pomoc przy organizacji seminarium naukowego, które odbyło się 20 czerwca 2011 roku nt. ,,Modernizacja Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy” organizowaną przez Katedrę Europeistyki UW;
  • Pomoc przy organizacji cyklu wykładów dla studentów dotyczących wybranych problemów współczesnej Europy prowadzone przez pracowników naukowych innych Uniwersytetów – „Dzień bez nas” - 4, 5, 6 edycja (rok akademicki 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, semestr zimowy oraz letni)
  • Pomoc przy organizacji ogólnopolskiego seminarium naukowego pt. "Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej" – inicjatywy realizowanej w ramach cyklu „10 seminariów na 10-lecie członkostwa Polski w UE”, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2014 r. Seminarium było organizowane przez Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedrę Prawa Europejskiego SGH – certyfikat za organizację

 

Aktualności

III Kongres Politologi w Krakowie

Serdecznie zapraszam na III Kongres Politologii, który odbędzie się w dniach 22-24 września 2015 roku w...

Czytaj dalej »


International Conference on Public Policy

Serdecznie zapraszam na międzynarodową konferencję International Conference on Public Policy, która...

Czytaj dalej »


Konferencja „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce"

Serdecznie zapraszam na konferencję „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce – stan obecny i...

Czytaj dalej »


Skontaktuj się ze mną

tel: Tel. +48 22 552 02 34
e-mail: jaro...@jfc.edu.pl