nauka to moja pasja

WNIOSEK BADAWCZY 1 (w realizacji):

 1. Wniosek badawczy NCN 2012-2015: „Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania”.
 2. Celem prowadzonych badań jest analiza zjawisk kryzysowych w procesach integracji europejskiej, w szczególności w następujących kontekstach przedmiotowych: uwarunkowania genetyczne; istota i dynamika oraz płaszczyzny występowania i sposoby przejawiania się; następstwa krótko i długoterminowe dla realizacji celów i strategii integracyjnych; sposoby przezwyciężania kryzysów zarówno w wymiarze historycznym jak i możliwych scenariuszy pokonywania barier rozwojowych integracji europejskiej obecnej dekady.
 3. Krajowy
 4. Wykonawca
 5. Kwerenda biblioteczna w ramach wyjazdu studyjnego, który odbył się w grudniu 2013 roku do zagranicznych ośrodków akademickich w krajach członkowskich UE (Londynie, LSE oraz King’s College). umożliwiła dokonanie raportu cząstkowego w ramach kryzysu modelu demokracji w UE oraz egzemplifikację wniosków prezentowaną w publikacji w języku polskim.
 6. Napisane dwa artykuły:
 • Metodologiczny z zakresu prowadzonych badań pt. „Kryzysy w procesie integracji europejskiej i sposoby ich przezwyciężania”;
 • Metodologiczno-merytoryczny pt. „Niwelowanie kryzysu poprzez poszerzanie zakresu przedmiotowego udziału grup biznesu w podejmowaniu i realizacji decyzji Unii Europejskiej [w:] Przegląd Europejski”.

WNIOSEK BADAWCZY 2 (w realizacji):

 1. Wniosek badawczy badania statutowe BST 2013: „Agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej”.
 2. Celem prowadzonych badań jest analiza zjawisk funkcjonowania w procesach integracji europejskiej agencji, komitetów oraz innych jednostek organizacyjnych w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej. W szczególności zostały poddane analizie polskie interesy a agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne funkcjonujące w UE.
 3. Krajowy
 4. Wykonawca
 5. Dokonanie analizy polskich interesów w tym interesu narodowego a ich realizacji na poziomie agencji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w UE. Badanie umożliwiło dokonanie raportu cząstkowego w ramach projektu oraz egzemplifikację wniosków prezentowaną w publikacji w języku polskim.
 6. Napisanie artykułu metodologiczno-merytorycznego: Polskie interesy a agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne [w:] Agencje, komitety i inne jednostki organizacyjne w systemie instytucjonalnym w Unii Europejskiej, red. K. A. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

WNIOSEK BADAWCZY 3 (w realizacji):

 1. Wniosek badawczy badania statutowe BST 2014: „Podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej”.
 2. Wpływ poszerzania zakresu wpływania na proces reformowania UE na Instytucje UE w tym funkcjonowanie lobbingu w Unii Europejskiej.
 3. Krajowy
 4. Wykonawca
 5. Dokonanie będzie analiza dotycząca grupy interesu jako podmiotów integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej. Możliwości prowadzania lobbingu przez grup interesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej i ich wpływu na osiągane rezultaty w ramach procesu reformowania UE w kontekście reprezentowanych interesów przez poszczególne grupy interesu. .
 6. Napisanie artykułu metodologiczno-merytorycznego nt. Grupy interesu jako podmioty integracji europejskiej z perspektywy reformowania Unii Europejskiej.

WNIOSEK BADAWCZY 4 (w realizacji):

 1. Wniosek badawczy badania statutowe BST 2015: „Regulacje lobbingu w Unii Europejskiej”.
 2. Wpływ poszerzania zakresu regulacji prawnych w instytucjach UE dotyczących prowadzenia działalności lobbingowej przez grupy interesu na funkcjonowanie lobbingu w Unii Europejskiej.
 3. Krajowy
 4. Kierownik/Wykonawca
 5. Dokonanie będzie analiza prawna dotycząca możliwości prowadzania lobbingu przez grup interesu w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej i ich wpływu na osiągane rezultaty w kontekście reprezentowanych interesów przez poszczególne grupy interesu. .
 6. Napisanie artykułu metodologiczno-merytorycznego nt. Regulacji lobbingu w Unii Europejskiej.

Aktualności

III Kongres Politologi w Krakowie

Serdecznie zapraszam na III Kongres Politologii, który odbędzie się w dniach 22-24 września 2015 roku w...

Czytaj dalej »


International Conference on Public Policy

Serdecznie zapraszam na międzynarodową konferencję International Conference on Public Policy, która...

Czytaj dalej »


Konferencja „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce"

Serdecznie zapraszam na konferencję „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce – stan obecny i...

Czytaj dalej »


Skontaktuj się ze mną

tel: Tel. +48 22 552 02 34
e-mail: jaro...@jfc.edu.pl