nauka to moja pasja

Jarosław Filip CzubDr hab. Jarosław Filip Czub 

Europeista, politolog, adiunkt w Instytucie Europeistyki w Zakładzie Prawa i Instytucji Europejskich Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 roku został doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000 – 2002 odbył staż w Stanach Zjednoczonych w Solon w stanie Ohio w dziale marketingu w firmie Swagelok Marketing Co. Ukończył studia podyplomowe: w latach 2005 – 2006 w zakresie marketingu sportowego w Szkole Głównej Handlowej, w latach 2009 – 2010 w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 2010 – 2011 w zakresie bankowości w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2011-2012 uczęszczał na studia podyplomowe w zakresie administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej. Jego zainteresowania badawcze są związane z grupami interesu (grupami biznesu, grupami nacisku), lobbingiem, systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej, procesem integracji Unii Europejskiej, procesem decyzyjnym Unii Europejskiej, biznesem w UE, funduszami europejskimi i polityką spójności UE.

Funkcje pełnione na Uniwersytecie Warszawskim:

 • Pełnomocnik ds. USOS w zakresie obsługi systemu dla Instytutu Europeistyki UW (wprowadzanie oferty dydaktycznej IE do systemu oraz jego bieżąca obsługa w roku akademickim 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015);
 • Pełnomocnik dyrektora ds. promocji w IE UW WDiNP w roku akademickim: 2014/2015;
 • Przygotowywanie wniosków Instytutu Europeistyki do NCN oraz w ramach funduszy europejskich (norweskich) do FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy);
 • Przygotowywanie programów studiów na rok akademicki 2013/2014 (studiów podyplomowych z zakresu energetyki oraz studiów I i II stopnia);
 • Przygotowywanie i założenie biura projektów funduszy europejskich w ramach Instytutu Europeistyki w roku akademickim 2013/2014. 

Nagrody i wyróżenienia:

 • Zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za całokształt osiągnięć naukowych (19.11.2013).

Członkostwo w następujących organizacjach:

 1. Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich (PTSE);
 2. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP);
 3. International Public Policy Association (IPPA);
 4. International Political Science Association (IPSA) – członek komitetów badawczych:
 • RC06 - Political Sociology;
 • RC11 - Science and Politics;
 • RC27 - Structure and Organization of Government;
 • RC32 - Public Policy and Administration;
 • RC38 - Politics and Business.

Zainteresowania pozanaukowe:

 • Teatr, sporty motorowe, narty, snowboard, windsurfing.

Aktualności

III Kongres Politologi w Krakowie

Serdecznie zapraszam na III Kongres Politologii, który odbędzie się w dniach 22-24 września 2015 roku w...

Czytaj dalej »


International Conference on Public Policy

Serdecznie zapraszam na międzynarodową konferencję International Conference on Public Policy, która...

Czytaj dalej »


Konferencja „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce"

Serdecznie zapraszam na konferencję „Stosunki międzynarodowe i studia europejskie w Polsce – stan obecny i...

Czytaj dalej »


Skontaktuj się ze mną

tel: Tel. +48 22 552 02 34
e-mail: jaro...@jfc.edu.pl